ПОЛИ ЙОРД ще изпълни проекта за реконструкция на Младежки дом Варна

Проектът на архитектите Петър Стефанов, Виктория Иванова и Елица Коева бе класиран на първо място в конкурса за изработване на идеен архитектурен проект за обща визия, изграждане на достъпна среда, ремонт и преустройство на Младежкия дом в града. Конкурсът бе организиран от Община Варна и местната структура на Камарата на архитектите в България за цялостно обновяване на сградата във връзка с избора на Варна за Европейска младежка столица през тази година. 
ПОЛИ ЙОРД ще реализира инвестиционния проект, като изпълни строителството според изискванията на заданието - изграждане на външно стълбище и панорамен асансьор, което ще води до всяко ниво и до открито покривно пространство с експозиционна камера и зелени пространства за отдих. Ще бъдат поставени авангардни фасади и ще бъде обновено и интериорното пространство на сградата.
Срок за завършване - Юни 2018