ЗА НАС

От 2006 година ПОЛЙ ИОРД е изпълнила повече от 190 различни проекта в България и Европа. Ние оперираме посредством глобална мрежа от сертифицирани партньори и доставчици в четири основни направления - управление на проекти, инженеринг, жилищно и инфраструктурно строителство и недвижимост. Нашата компания и и корпоративна култура се основават постоянния стремеж към лидерство, а в основата на фирмените цености са сигурност, качество, етика и интеграция на високи бизнес стандарти. В това вярваме и така управляваме нашия бизнес.
ПОЛИ ЙОРД е създадена и се развива през годините, изисквайки от всеки член на екипа максимална отдаденост и професионално развитие. Това означава, че ние работим според най-високите етични стандарти в индустрията и създаваме продукт с непреходно качество. Година след година се наложихме като една от най-сигурните и ефективни компании сред нашите конкуренти. 
Ние се стремим да бъдем част от икономическия прогрес, партнирайки с локалните компании в общините, където работим.

Нашият основен форкус днес:

ВиК проекти и инженеринг
Саниране на жилищни и обществени сгради
Изграждане на спортни зони и стадиони
Парково проектиране и строителство
Поддръжка на зелени площи и паркове
Инфраструктурни проекти

Нашата мисия:

​​Високо качество и съвременни решения
Иновация и гъвкавост
Прозрачно управление на процесите според изискванията на клиента
Сигурност и последователност
Партньор, който ще бъде винаги до Вас